Nutrimarine AS

- Utvikler, dokumenterer og produserer premium proteiner, peptider og omega-3 produkter for matvaresupplementer, formulert mat, funksjonell mat og for det terapeutiske matmarkedet.

Nutrimarine AS tilbyr innovative tekniske løsninger, produkter og programmer utviklet av etablerte forskere med tverrfaglig kompetanse, nettverk og teknologi for premium og godt betalende markedssegmenter. 

Kompetanse
- Besitter høy faglig kompetanse i å dokumentere og adressere ulike biokjemiske, ernæringsmessige og helsemessige sammenhenger, særlig forhold knyttet til marine råvarer og ingredienser, industrielle aspekter for optimal utnyttelse av marint råstoff, og aspekter i behandling, prosess- instrumentering og regulering

 
 
 

Krill er en av verdens største biomasser.

 

Beregnet å være fra 300 til 500 millioner tonn.

 

Flere ganger større enn den samlede vekten på alle verdens mennesker.

 
 
 
 

Professor i ernæring, Dr. philos. Einar Lied.

Behovene for ulike næringstoffer som f. eks vitaminer, mineraler, omega-3 fettsyrer og antioksidanter bør dekkes gjennom det oridnære kostholdet. Imidlertid, endringer i våre kostvaner har ført til at ulike grupper vil ha behov for gode og veldokumenterte kosttilskudd for å dekke disse behovene; slike kosttilskudd har vært i markedet i lang tid, og det eldste og mest kjente er medisintran produsert av torskelever.

Helsekost og kosttilskuddmarkedet er idag svært lukrativt dersom en kan bygge opp et produkt rundt den riktige og  "gode historien" med noen få sannhetsvitner som forteller om de gode effektene (av typen "det hjelper på meg"). Ofte er disse "godt for"-effektene forankret i "vitenskapelig dokumentasjon" uten at hverken vitenskapen eller sannsynlige forklaringsmodeller er særlig fremtredende, dersom de i det hele tatt er tilgjengelig.

Seriøse produsenter av slike tilskudd rammes derfor ofte av aggresiv, useriøs og uvederheftig markedsføring fra produsenter som er i markedet med produkter, som i følge markedsføringen hjelper mot det meste (...etc-etc-produkter), uten at det foreligger noen form for relevant dokumentasjon, - eller produsenter, som tar ut i markedet produkter med så små mengder virkestoff (f.eks. omega-3) at inntak ikke har noen praktisk betydning dersom man ikke spiser et stort antall kapsler eller et helt brød, - eller produkter som inneholder en ny type omega-3, som er bedre enn alle andre typer omega-3.

I det følgende vil det regelmessig bli presentert og kort diskutert ulike påstander og myter knyttet til omega-3 og antioksidanter; disse vil bli satt opp mot fakta slik de finnes i artikler i anerkjente internasjonale vitenskapelige journaler, og vurdert om det er en myte, et faktum eller bare en halvsannhet.

 
 
 
 

 Dette er mat du har godt av.

 

Punktum.

 

Noen ganger trenger du tilskudd av mer.

 
 

 

Karotenoidene er en gruppe naturlige og fettløselig pigmenter som finnes i de fleste levende organismer fra bakterier, sopp og alger til høyere planter og dyr.

Karotenoidene består vanligvis av en lang karbonkjede med konjugerte dobbelbindinger (alternernede enkle og doble bindinger mellom karbonatomene) – i endene av molekylet dannes ringstrukturer. Det er er typen lys i spekteret som absorberes av den lange kjeden som gir karotenoidene sine forskjellige og karakterisktske farger i det gule til røde fargespekteret.

Den kjemiske strukturen til karotenoidene bestemmer den biologiske funksjonen disse forbindelsene har. Det er den alternerende rekken av enkle og doble bindinger i karbonkjeden som gjør at de kan absorbere energi fra andre kjemiske forbindelser og dermed fungere som antioksidanter; det er strukturen i endene av molekylet som bestemmer polariteten i molekylet, og følgelig også løseligheten i f. eks. fett og lipidstrukturer.  og som gjør at karotenoidene kan gå inn i membraner (som jo er lipidstrukturer).

 
 
 

 Omega 3 fettsyrer med dokumentert effekt.

 

Bedrer konsentrasjon og evnen til læring.

 

Antioksidanter forsterker helseeffektene.