Dette er matvarer kroppen din har godt av

 

Det har vært alminnelig kjent fra folkemedisinen at fiskeolje er godt for helsen; folk har brukt fiskeolje, særlig i den mørke årstiden, for å forebygge vanlige infeksjoner slik som forkjølelse og influensa lenge før en kunne forklare hvorfor fiskeoljer har denne effekten.

Forskning i de siste 30 årene har dokumentert at det er de marine oljenes innhold av omega-3 fettsyrer, som har denne gunstige effekten på helsen; disse fettsyrene er karakteristisk for marine  oljer. Den mest veldokumenterte effekten er omega-3 fettsyrenes forebyggende virkning mot hjerte-kar lidelser, som er en av de største årsakene til bl.a. nedsatt arbeidsførhet. I de siste årene har det vist seg at fettsyrene i stor grad også forebygger infeksjoner, bedrer konsentrasjonsevnen, reduserer stress og er gode for leddproblemer. Nyere forskning har dessuten vist at antioksidanter i tillegg til disse omega-3 fettsyrene forsterker fettsyrenes helseeffekter, samt beskytter fettsyrene mot harskning.

 

Behovet for essensielle næringsstoffer slik som vitaminer, mineraler og omega-3 fettsyrer bør i sin alminnelighet dekkes gjennom kosten og ikke baseres på ulike former for kosttilskudd.

Ny internasjonal forskning har vist at positive helseeffekter oppnås ved inntak av ca 1 g per dag, men at et inntak utover dette ikke medfører en tilsvarende bedring av helsen. Dette betyr at personer som regelmessig spiser fisk uansett type og art får inn tilstrekkelige mengder med omega-3 til å dekke behovet samt få de helseeffektene som er dokumentert knyttet til inntak av EPA og DHA.

Et typisk norsk kosthold gir imidlertid i gjennomsnitt et daglig inntak på bare 0.3 - 0.4 g omega-3 fettsyrer, noe som er lavere enn det anbefalte inntaket på 1.0 gram per dag. Derfor er det viktig med tilskudd av omega-3 fettsyrer. AstaΩmega inneholder 0.27 mg omega-3 per kapsel - to kaplser gir et tilskudd på 0.54 g omega 3 hvorav 0.26 g som EPA, og 0.17 g som DHA.

 

 

Vi anbefaler et inntak på 2 kapsler per dag - dette dekker den delen av det anbefalte inntaket, som i gjennomsnitt ikke dekkes gjennom kosten; dette gir også et tilskudd på 0.7 mg av en effektiv fettløselig antioksidant.

Dette er samme mengden som en finner i 100-120 gram filét av oppdrettslaks både når det gjelder omega-3 fettsyrer og astaxanthin - med andre ord; et daglig inntak av 2 kapsler AstaΩmega tilsvarer et middagsmåltid med oppdrettslaks hver annen dag hele året i gjennom. Dessuten, både omega-3 fettsyrene og astaxanthin i kapslene er de samme og naturlige formene som en finner i laksefiléten.

NB.
Ettersom AstaΩmega inneholder uraffinert krillolje vil den også kunne inneholde små proteinfragmenter eller peptider. Dette betyr at personer som har skalldyrsallergi må bruke produktet med forsiktighet og helst kontakte sin lege før bruk.