Krill

Verdens største biomasse

 

Krill er et lite rekelignende krepsdyr som finnes i de øvre 200 m i deler av alle verdenshav. Totalt finnes det 85 krillarter og noen tallrike arter lever også i våre farvann og er viktig mat for fisk, fugl og sjøpattedyr.

Krill finnes i alle verdens hav. I  Nordatlanteren og Stillehavet er de dominerende artene henholdsvis  Meganyctiphanes norvegica (arktisk krill) og Euphausia pacifica (Stillehavskrill). I Antarktis er Euphausia superba den viktigste arten.

Antarktisk krill kan bli 6 cm lang, 7 år gammel og er svært tallrik. Krillen forekommer ofte i tette svermer som kan strekke seg over flere km noe som gjør den godt tilgjengelig for trålfiske. Den spiser planteplankton (alger) som er havets gress. Krill er en nøkkelart i det antarktiske økosysystemet i Sørishavet, og er en viktig matressurs for bardehvaler, djevlerokker, hvalhaier, seler og noen få sjøfuglarter, som nesten utelukkende eter krill.

Antarktisk krill er en kaldtvannsart som bare trives når temperaturen er lavere enn 2 grader Celsius. Dessuten er den avhengig av overflateis om vinteren. På undersiden av isen lever det is-alger som krillen beiter på. De fleste artene holder seg på dypt vann om dagen, og stiger opp nærmere overflaten om natten.

 

Vi anbefaler et inntak på 2 kapsler per dag - dette dekker den delen av det anbefalte inntaket, som i gjennomsnitt ikke dekkes gjennom kosten; dette gir også et tilskudd på 0.7 mg av en effektiv fettløselig antioksidant.

Dette er samme mengden som en finner i 100-120 gram filét av oppdrettslaks både når det gjelder omega-3 fettsyrer og astaxanthin - med andre ord; et daglig inntak av 2 kapsler AstaΩmega tilsvarer et middagsmåltid med oppdrettslaks hver annen dag hele året i gjennom. Dessuten, både omega-3 fettsyrene og astaxanthin i kapslene er de samme og naturlige formene som en finner i laksefiléten.

NB.
Ettersom AstaΩmega inneholder uraffinert krillolje vil den også kunne inneholde små proteinfragmenter eller peptider. Dette betyr at personer som har skalldyrsallergi må bruke produktet med forsiktighet og helst kontakte sin lege før bruk.

 

Krill er en av verdens største biomasser. Beregningene for størrelsen på biomassen i bare i Antarktis varierer fra 300 til 500 millioner tonn.

 Til sammenligning utgjør den menneskelige biomassen på jorden ca 300 millioner tonn. Den totale mengden krill i verden har altså en samlet vekt som er flere ganger større enn den samlede vekten på alle verdens mennesker. Mange mener derfor at krill er en uoppdaget ressurs, mens andre er skeptiske til at det skal fiskes altfor mye krill.

Kommersielt krillfiske er utbredt i områdene rundt Japan og Antarktis. Mesteparten brukes i landbruk, fiskeoppdrett og akvariefôr, som åte innen sportsfiske, eller i farmasiindustrien.

 

I Japan og Russland brukes krill også som menneskemat, og er i Japan kjent som okiami (オキアミ) i Japan.

Med dagens kvoter på ialt 4 millioner tonn er krillfisket i Antarktis meget bærekraftig. Ressursene i Sørishavet forvaltes og reguleres av "Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources" (CCAMLR), hvor Norge er medlem. For å forhindre overfiske og dermed at næringsgrunnlaget for arter som pingvin og sel blir redusert, benyttes føre var prinsippet i forvaltningen av denne viktige ressursen.

Vil du lese mer om antarktisk krill finner du en omfattende gjennomgang i linken til Havforskningsinstituttets Rapport om krillens biologi, fangst og forekomst